Основни спонсори:

Richmart Be Global Richmart suits shop

Home » НАДИГРАВАНE » Април 2015

 


Танцова школа Шопите - Шопска ръченица
Танцова група "От Извора", Лион, Франция

Ращат, Германия - Танц от турски нощен бар
Пайдушко хоро - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПОУКА ЛЕДЕНИК
author - Redaktor
comments (0)
photos (1)
date: 14 April 2015
keywords: richmart vintage, конкурс, видео, народни танци, фолклор, мода

Мария Богданова и колектив
author - Redaktor
comments (0)
photos (1)
date: 14 April 2015
keywords: richmart vintage, конкурс, видео, народни танци, фолклор, мода
Хоро "Ръка" - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПОУКА ЛЕДЕНИК
author - Redaktor
comments (0)
photos (1)
date: 14 April 2015
keywords: richmart vintage, конкурс, видео, народни танци, фолклор, мода

Дивотинци
author - Redaktor
comments (0)
photos (1)
date: 14 April 2015
keywords: richmart vintage, конкурс, видео, народни танци, фолклор, мода
Клуб "Чемшир" От Северна Ирландия

Розалина Бойкова & Димитър Петров - Танго
Майсторска Работа
author - Redaktor
comments (0)
photos (1)
date: 09 April 2015
keywords: richmart vintage, конкурс, видео, народни танци, фолклор, мода


Bulgarian Dances